top of page
snowdrop-ec37b2092e_1920.jpg

Fagområder

 

Språkvansker etter ervervet skade i hjernen (afasi)

Afasi er en språkforstyrrelse som oftest skyldes hjerneslag eller annen type sykdom eller hodeskade. Graden av afasi varierer. Det er omfanget av skaden og hvor denne er lokalisert i hjernen, som er med på å avgjøre hvordan språkforstyrrelsen blir. Vansker med å uttrykke seg (ordleting), er et vanlig afasisymptom. For andre kan det å forstå hva andre sier, eller vansker med lesing og skriving, være mer utfordrende enn tidligere.

Afasi kan føre til at en person ikke får formidlet sine følelser, tanker og meninger- og vist sin personlighet og kunnskaper.Spise- og svelgevasker (dysfagi)

Dysfagi er vansker med å spise og svelge på grunn av nedsatt muskelfunksjon i munn, svelg eller spiserør. Både barn og voksne kan oppleve dysfagi. Hos voksne er symptomene ofte forbundet med hjerneslag/hodeskade, nevrologiske og degenerative sykdommer, infeksjon- og respirasjonsvansker. Når det gjelder barn kan dysfagi opptre som følge av utviklingsmessige- og nevrolgiske vansker. Både premature barn, barn med cerebral parese og down syndrom kan oppleve spise- og svelgevansker. Dysfagi kan være av forskjellig art og grad.Talevanske på grunn av nedsatt muskelfunksjon (dysartri)

Dysartri er talevansker som skyldes nedsatt muskelfunksjon. Det kan være lammelser, svakhet eller nedsatt koordinasjon av muskulaturen i taleorganene. Ved dysartri er det KUN talen som er utydelig/vanskelig å forstå. Selve språkfunksjonen er intakt. Årsaker til dysartri kan være hjerneslag/hodeskade, nevrologiske og degenerative sykdommer som ALS, MS og Parkinson sykdom.

Ofte opptrer dysartri sammen med dysfagi (spise- og svelgevansker).

 bottom of page