IMG_0527.JPG

Tilbud

Nye klienter

Veronica jobber hovedsaklig med voksne med ervervede tale/språk og svelgevansker etter hjerneslag/hodeskade og nevrologiske sykdommer. Hun har kontor sentralt i Sandefjord, men reiser også til klienter når dette er av betydning.

​Dersom du ønsker kontakt, send gjerne en e-post. Det kan være noe vanskelig å nå fram på tlf, på grunn av behandlingstimer store deler av dagen. Legg da gjerne igjen en beskjed, så blir du oppringt innen 24 timer.

 Undervisning 

Veronica tilbyr undervisning innen afasi og dysfagi. Hun har erfaring fra undervisning med ulike faggrupper ved Oslo Universitetssykehus .

  

 

Utredning av lese og skrivevansker

Diagnostisering av dysleksi med testen Logos.

Stønad til behandling hos privatpraktiserende logoped

Du som har behov for logoped- eller audiopedagogbehandling som en del av behandling eller etterbehandling av sykdom, skade eller lyte kan få stønad til undersøkelse og behandling hos logoped og audiopedagog fra Helfo. Dette gjelder pasienter med:

  • ​språk- og kommunikasjonsvansker som følge av hjerneskade (afasi)

  • spise- og svelgvansker som følge av lammelser eller nedsatt funksjon i munn og svelg (dysfagi)

  • medfødte eller ervervede nevrologiske tilstander som gjør det vanskelig å artikulere og utforme ord og setninger (dysartri)

  • funksjonstap i strupen på grunn av operasjon eller ulykker

  • leppe- kjeve eller ganespalte

  • taleflytvansker som stamming og løpsk tale (taleflytvansker)

  • funksjonsforstyrrelser i stemmeapparatet (stemmevansker)