top of page
IMG_0527.JPG

Tilbud/refusjon

Nye klienter

Veronica jobber hovedsakelig med voksne med ervervede tale/språk og svelgevansker etter hjerneslag/hodeskade og nevrologiske sykdommer. Hun har kontor sentralt i Sandefjord, men reiser også til klienter når dette er av betydning.

​Dersom du ønsker kontakt, send gjerne en e-post. Det kan være noe vanskelig å nå fram på tlf, på grunn av behandlingstimer store deler av dagen. Legg da gjerne igjen en beskjed, så blir du oppringt innen 24 timer.

Undervisning

Veronica tilbyr undervisning innen afasi og dysfagi. Hun har erfaring fra undervisning med ulike faggrupper ved Oslo Universitetssykehus .

 

​Refusjon hos privatpraktiserende logoped

Etter Lov om Foketrygd (paragraf 5-10) gir Helfo refusjon for undersøkelse og behandling hos privatpraktiserende logoped. Dette gjelder personer som har behov for behandling etter sykdom/skade. Det er da behov for rekvisisjon av lege. Vestfold Logopedi har mønsteravtale med HELFO og tar imot klienter med henvisning.

Takster fastsatt av Norsk Logopedlag

1. Undersøkelse 90 min: kr 1650,-

2. Behandling 60 min: 1092,-

3. Behandling 45 min: 819,-

4. Videobehandling 60 min/45 min: 1092,- /819,-

Avlysning må skje innen 24 timer før avtalt time. Ved for sen avbestilling blir timen fakturert oppdragsgiver.

 

 

bottom of page