IMG_0167 copy.JPG

​Informasjonsmateriell for pårørende, studenter og andre

Afasi

Bøker:

 • Afasi og samtale, gode råd om kommunikasjon (2006) Corneliussen, M. m.fl. Novus forlag

 • ​Pårørende i fokus (2003) Ringdal, B. Novus forlag

 • Meg også- bok til barn og ungdom som opplever sykdom i familien (2012) Johansen, E. og Bergan, T. Universitetsforlaget

 • ​Jeg finner ikke ordene-kommunikasjonsbok for afasirammede og fremmedspråklige (2010) Gudbrandsen, I. Fagbokforlaget

 • ​Kommunikasjonsboka- for personer med afasi, pårørende og helsepersonell (2008) Skjetne, I. og Einseth, A. Medlex forlag

Nedlastbart materiell på nett /nettsider:

CD/ film som undervisningsressurs

Skjønnlitteratur

 • Med et slag-hjerneforskerens reise fra hjerneslag til ny innsikt (2009) Taylor, J.B. Cappelen Damm

 • Livet etter hjerneslaget (2007) Grande,B. Norske bøker forlag

 • Lærke hjelper bestefar- barnebok som omhandler hjerneslag. B.K. Nielsen. Afasiforbundet i Norge

 • Etter slaget- om å være pasient og helt menneske etter slaget (2000) Nonseid, KB. Libretto forlag

 • Dykkerdrakt og sommerfugl (1997) Bauby, J-D. Gyldendal

Dysfagi

Bøker

 • Dysfagi (1997) Stensvold, H. og Utne, L. Ad Notam Gyldendal

 • Svårigheter att äta (2003) Westergren, A. Studentlitteatur AB

 • Masteroppgave i Spesialpedagogikk: Med klump i halsen? En kvantitativ undersøkelse om norske logopeders erfaring med dysfagi (2008)

     Jacobsen, A.V. www.duo.uio.no/sok/work.html?WORKID=83312

   

"Et ord koster ingenting, men er allikevel det skjønneste av alle gaver."Daphne du Maurier