top of page
hepatica-ed37b6072f_1920.jpg

Om meg

Veronica Jacobsen

Logoped (Universitetet i Oslo, 2001)

Master i Spesialpedagogikk (Universitetet i Oslo, 2008)

Førskolelærer (Høgskolen i Vestfold, 1996)

 

Veronica er logoped med Master i Spesialpedagogikk og har etterutdanning innen lese- og skrivevansker (leksologi). Hun er også utdannet førskolelærer. 

Med lengre erfaring fra arbeid ved Voksenopplæringen i Larvik og ved Oslo Universitetssykehus, startet hun Oslo Logopedene sammen med en kollega i 2009. Hun har drevet privat praksis siden den gang.   

Utover dette har hun også arbeidet som spesialpedagog, samt utført oppgaver for SMI-skolen i Vestfold og Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet.

Veronica er praksisveileder ved logopedutdanningen (UIO) og foredragsholder innen temaene afasi og dysfagi. 

Kurs og fagutvikling:

 

 • ParkinsonNet, grunnkurs 2021

 • Afasidagene 2019, 2020, 2021 Oslo Norway

 • Instrumental Dysphagia Evaluation CPD course (2018) Trinity College, Dublin, Ireland

 • Afasidagene 2018, Oslo Norway

 • 7th ESSD Congress: Swallowing and Ageing (2017), Barcelona, Spain

 • 6th Nordic Aphasia Conference (2017) Copenhagen Denmark

 • 6. Nasjonale Konferanse om Hjerneslag (2017) Oslo, Norway

 • Mc Neill Dysphagia Therapy Program (2016) Sunnaas sykehus, Oslo

 • Summer Neurolinguistics School - Third annual Summer School: Aphasia Assessment, Treatment and Recovery. (2016) Moscow, Russia

 • Fagdag Trøndelag Logopedlag: Praktisk artikulasjonstrening, ved Ingebjørg Skaug. (2016) Trondheim, Norway

 • Logos Sertifiseringskurs (2016) Oslo, Norway

 • 5th Nordic Aphasia Conference: The spectrum of aphasia rehabilitation. (2015) Oslo, Norway

 • 5th ESSD Congress: Swallowing Disorders: from compensation to recovery. (2015) Barcelona, Spain

 • Afasidagene 2014, Oslo Norway

 • 4th ESSD Congress: Dysphagia Across Ages. (2014) Brussels, Belgium  

 • Afasidagene 2013, Oslo Norway

 • Fagdag: Ernæring ved dysfagi (2013) Rikshospitalet, Oslo

 • 4th Nordic Aphasia Conference: Aphasia and participation in life. (2013) Gothenburg, Sweden

 • Fagdag: Ernæring ved dysfagi (2012) Rikshospitalet, Oslo

 • Afasidagene (2010) Oslo Norway

 • 2nd Nordic Aphasia Conference: Language, communication & quality of life. (2009) Copenhagen, Denmark

 • Afasidagene 2009, Oslo Norway

 • The International Association of Logopedics and Phoniatrics (IALP) – 27th World Congress (2007) Copenhagen, Denmarkbottom of page